AAN DE SLAG MET HET SCHOOLTEAM

De school en zijn pedagogische begeleider kunnen samen inzetten op een beleid rond ouderpartnerschap met iedere ouder. Dit prentenboek kan gebruikt worden als aanknopingspunt om hierover in gesprek te gaan met ouders, leerkrachten en kinderen. Doe de nieuwe ouders het boek cadeau tijdens het inschrijfmoment. Lees het boek voor de ouders voor op infomomenten. Voorzie het boek in de ontleenbib op school. Ga met het boek aan de slag tijdens de Nederlandse lessen voor ouders op school of maak met de oudergroep verteltassen bij het boek die meegegeven worden  naar huis. Nodig de ouders uit op voorleesmomenten in de klas of vraag de ouders om zelf het boek eens te komen voorlezen. Laat ouders het boek eens voorlezen of vertellen in hun thuistaal. Er zijn zo veel manieren om de boodschap van ouderpartnerschap uit te dragen. Laat het boek de eerste stap zijn in de richting van een warme samenwerking met ouders op school. 

Gebruik het prentenboek om ouders en leerkrachten te informeren en sensibiliseren.

Binnenkort vind je hier voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.

Gebruik het prentenboek om ouders en leerkrachten te inspireren.

Binnenkort vind je hier voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.

Gebruik het prentenboek als aanzet om een warm ouderbeleid uit te werken op je school.

Binnenkort vind je hier voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.