waarom een prentenboek?

Ouders maken mee school

Het prentenboek ‘Geen kat op school … of toch?’ slaat via voorlezen de brug tussen ouders en school via het kind. Het verhaal is herkenbaar en sluit aan bij de twee leefwerelden waarin een kind zich het meest bevindt, thuis en op school. Door het verhaal voor te lezen bereikt de boodschap van moraal vanhet verhaal, ‘ouders maken mee school’, zowel de voorlezer als de luisteraar. Via het samen lezen van dit prentenboek worden ouders, kinderen en school zich bewust van het belang van onderlinge samenwerking en ouderparticipatie op school tijdens de schoolloopbaan van kinderen want … ouders maken mee school. 

VOOR WIE IS DIT PRENTENBOEK BEDOELD?

Het prentenboek ‘Geen kat op school … of toch?’ richt zich zowel tot kinderen, ouders als leerkrachten. De boodschap van het verhaal kan een eyeopener en inspiratiebron zijn voor zowel ouders, ouderwerkingen als school.  

is dit een gewoon prentenboek?

Nee, dit boek is zo veel meer dan een prentenboek! Ja, echt … 
Het is een: 

  • kijkboek 
  • zoekboek 
  • vertelboek 
  • luisterboek 
  • snuisterboek 
  • voorleesboek, in het Nederlands en in andere talen  
  • inspiratieboek voor ouders, ouderwerkingen, scholen en pedagogische begeleidingsdiensten 

Kinderen, ouders, scholen, ouderwerkingen, pedagogische begeleidingsdiensten, … en iedereen die het partnerschap van ouders hoog in het vaandel draagt, vindt zijn gading in dit prentenboek. Leuk toch! Maar dit wordt duidelijk als je even leest hoe je er mee aan de slag kan gaan.