aan de slag met je ouderwerking

Gebruik het prentenboek om nieuwe leden te werven voor je ouderwerking.

Ouders die lid zijn van een ouderwerking op school zijn vaak op zoek naar nieuwe leden. Het prentenboek kan een aanknopingspunt zijn om met ouders hierover in gesprek te gaan. Gebruik het prentenboek tijdens ‘De Grote Voorleesdag voor ouders op school’ en wakker bij andere ouders ‘de goesting’ aan om misschien zelf lid te worden van de ouderwerking. Tijdens de infomomenten kan het prentenboek door iemand van de ouderwerking voorgelezen worden voor de ouders. Ouderwerkingen kunnen het verhaal ook in een toneelvoorstelling of een filmpje gieten. Een oproep voor nieuwe leden wordt zo iets concreter en ludieker. Natuurlijk belicht dit boek slechts één aspect van de samenwerking die ouders en school kunnen aangaan in het belang van alle kinderen. Ouderwerkingen kunnen verder zelf toelichten waar hun focus op ligt. 

Gebruik het prentenboek tijdens de Grote voorleesdag voor ouders op school.

Binnenkort vind je hier voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.

Gebruik het prentenboek om ouderpartnerschap en ouderparticipatie te promoten op je school.

Binnenkort vind je hier voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.